16 januari 2019
Presentatie ontwerp Arent Krijtsstraat 1 online
Op dinsdag 8 januari jl. vond de derde en afsluitende participatiebijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst toonde Rik Bakker van architectenbureau Inbo hoe model 3 (“getrapt”), op basis van de verkregen input, verder is uitgewerkt de afgelopen periode. Daniël Ruigrok van de gemeente Diemen gaf daarna een toelichting op de eerste ideeën voor de inrichting van de directe omgeving van het gebouw.

De presentatie van het voorlopig ontwerp en de schetsideeën voor de inrichting van de omgeving kunt u op deze website vinden onder verslagen/documenten. Slide 39 en 40 van de presentatie gaan in op de invulling van de gevel. 
 
Het bouwplan wordt verder uitgewerkt tot definitief ontwerp en vergunningaanvraag. Voor de zomer van dit jaar wordt de aanvraag omgevingsvergunning en ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als alles soepel verloopt, verwachten wij begin 2020 te starten met de bouw. De bouw duurt ongeveer een jaar.

2 januari 2019
Derde bijeenkomst dinsdag 8 januari 2019
Graag nodigen wij u uit voor de derde bijeenkomst op dinsdag 8 januari aanstaande. Dit is een afsluitende bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst tonen wij u graag het ontwerp. We koppelen  terug wat er met de input is gedaan die we hebben ontvangen tijdens de eerste twee bijeenkomsten en via de online enquête. Ook willen wij u vragen tijdens de avond met ons mee te denken over de invulling van de gevel. Vanaf 19:15 uur bent u van harte welkom in Schuilkerk de Hoop, Hartveldseweg 23 in Diemen. De plenaire presentatie start om 19:30 uur en daarna is er alle ruimte voor uw vragen.

 

14 november 2018
Update proces
Op dit moment wordt er in samenwerking met de stedenbouwkundige van de gemeente gewerkt aan het voorlopig ontwerp (gebaseerd op voorkeursmodel 3). Dit proces loopt op dit moment. Concreet betekent dit dat het voorlopig ontwerp nog niet kan worden voorgelegd aan de Commissie Welstand. De derde en afsluitende participatiebijeenkomst laat dus nog even op zich wachten. Tijdens deze bijeenkomst tonen wij u graag het ontwerp en koppelen we terug wat er met de input is gedaan die we hebben verkregen tijdens de eerste twee bijeenkomsten. Zodra we een positief advies van de Commissie Welstand hebben, ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst. We verwachten de derde bijeenkomst te organiseren in het eerste kwartaal van 2019.

Wat gebeurt er verder?
Na een positief advies van Welstand wordt het definitief ontwerp verder uitgewerkt. Vervolgens wordt de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Wij streven ernaar deze aanvraag in het eerste kwartaal van 2019 in te dienen. Als alles soepel verloopt, verwachten wij eind 2019/begin 2020 te starten met de bouw. De bouw neemt ongeveer een jaar tijd in beslag.

Uitslag peiling 3 modellen en vervolgproces

Tijdens de bijeenkomst op 16 mei jl. is aanwezigen gevraagd aan te geven welke van de drie modellen het minste aanspreekt en welke het meeste. Vervolgens is deze vraag ook online uitgezet door middel van een peiling op deze website. Uit de 46 reacties is voort gekomen dat model 1 ('blok') een meerderheid het minste aanspreekt. Tijdens de bijeenkomst op 5 juni jl. zijn model 2 ('hoekaccent') en model 3 ('getrapt') verder toegelicht door Inbo en besproken met de aanwezigen. De aanwezige omwonenden en belangstellenden hebben tijdens deze bijeenkomst hun voorkeur uitgesproken voor model 3 (spreekt het meeste aan). Op basis van deze aangegeven voorkeur werkt Inbo model 3 de komende periode verder uit. Dit proces neemt enige tijd in beslag. Na de zomer wordt u geinformeerd over het vervolgproces.

.

 

AM Noordwest

Ptolemaeuslaan 80

Utrecht