Welkom

Op deze website vindt u alle informatie over de ontwikkeling van het nieuwe woongebouw aan de Arent Krijtsstraat 1 in Diemen.  

 

 

 


Bestemmingsplan vastgesteld

 

Het bestemmingsplan voor de Arent Krijtsstraat 1 is op donderdag 24 september 2020 vastgesteld door de gemeenteraad van Diemen. Het bestemmingsplan, het besluit hogere waarden en de omgevingsvergunning worden vanaf 9 oktober gecoördineerd voor 6 weken ter inzage gelegd. In de publicatie op 8 oktober 2020 in het Diemer Nieuws en de Staatscourant vindt u meer informatie over de ter inzage legging en de mogelijkheid voor het indienen van een beroepschrift.

 

 

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Klant Contact Centrum van de gemeente via telefoon (020) 31 44 888. U kunt vragen naar de heer K. Boers of K. Troost. U kunt ook een e-mail sturen naar: kevin.boers@diemen.n1 of klaas.troost@diemen.nl.

 

Update ruimtelijke procedure mei 2020

 Door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus, zij er veranderingen opgetreden voor de ruimtelijke procedure van het nieuwbouwproject voor de Arent Krijtsstraat 1. De procedure was 13 maart gestart met de inzage van de stukken van het plan, ook was een inloopbijeenkomst gepland. Onder de huidige maatregelen is het niet mogelijk om een inloopbijeenkomst plaats te laten vinden. Hierdoor is besloten om een nieuwe procedure te starten.   

 

De gemeente heeft alle ruimtelijke stukken en alle informatie die op de inloopavond gepresenteerd zou worden op de website beschikbaar gesteld. 

 

Vanaf 10 april 2020 worden gedurende 6 weken de stukken bij de gemeentebalie ter inzage gelegd en op de website van de gemeente Diemen. 

 

De gemeenteraad neemt naar verwachting in september een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. De eventuele zienswijzen over de ontwerpbesluiten worden meegenomen in de besluitvorming.

Inzage plannen en inloopavond

 

Het college van Diemen heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan voor de Arent Krijtsstraat 1. Vanaf 13 maart is het gedurende een periode van 6 weken mogelijk om bij de balie van de gemeente Diemen en online de plannen van het nieuwbouwproject op de Arent Krijtsstraat 1 in te zien.

 

De gemeente organiseert op 24 maart a.s. van 18.30 uur tot 20.00 uur in de entreehal van het gemeentehuis een inloopavond met betrekking tot de plannen van het nieuwbouwproject op de Arent Krijtsstraat 1. Tijdens deze avond wordt door de gemeente en AM toelichting gegeven op het plan aan de hand van panelen.

 

De gemeenteraad neemt naar verwachting in september 2020 een besluit over vaststelling van het bestemmingsplan en het college neemt een besluit over de hogere waarden en de omgevingsvergunning. Als alles volgens planning verloopt start de bouw begin 2021 en wordt het gebouw halverwege 2022 opgeleverd.

 

Update proces november 2019

 

Op 5 november 2019 heeft AM voor het bouwplan op de hoek van de Arent Krijtsstraat en de Johan van Soesdijkstraat een aanvraag voor een omgevingsvergunning (activiteiten

bouwen) en de aanpassing van het bestemmingsplan ingediend. De besluitvorming is inmiddels gestart. Omwonenden zijn per brief door de gemeente Diemen geïnformeerd over de procedures. Het nu voorliggende plan is in nauw overleg met de gemeente Diemen verder uitgewerkt na de diverse participatieavonden van 2018 en begin 2019.

 

De ontwikkeling betreft een appartementencomplex van 51 huurwoningen in de vrije sector. Met deze ontwikkeling wil AM samen met de gemeente Diemen haar rol

nemen als ontwikkelaar van huur woningen in de gemeente. In het complex worden ook "Friends woningen" ontwikkeld: woningen speciaal voor jongeren of starters op

de woningmarkt. Deze woningen hebben een gemeenschappelijke voordeur en bewoners delen een aantal zaken als woonkamer en keuken. Elke huurder heeft wel een eigen slaapkamer en badkamer. Het is een vernieuwend concept in de huurmarkt. Er zijn al een aantal mooie voorbeelden van gerealiseerd in Amsterdam en omgeving. 

Achtergrond participatieproces

 

Voor de locatie van het inmiddels gesloopte kantoorpand aan de Arent Krijtsstraat 1 zijn nieuwbouwplannen in de maak. Ontwikkelaar AM heeft eind 2016 en in 2017 deze plannen gepresenteerd. Vanuit de omgeving is deze voorgenomen nieuwbouw als te hoog beoordeeld. Voor ons was dat aanleiding om – in overleg met de gemeente – onze planvorming stop te zetten.

 

Inmiddels zijn de uitgangspunten voor nieuwbouw door de raad vastgesteld. In 2018 en begin 2019 is gewerkt aan drie sterk aangepaste varianten voor nieuwbouw. De varianten zijn in meerdere bijeenkomsten met de omwonenden besproken. 

 

Startbijeenkomst woensdag 16 mei 2018

Op woensdag 16 mei aanstaande vindt de eerste participatiebijeenkomst voor omwonenden plaats in Schuilkerk de Hoop, Hartveldseweg 23 in Diemen. Vanaf 19:00 uur kunt u inlopen. De presentatie onder leiding van een externe voorzitter start om 19:30 uur. De uitnodiging vindt u hieronder als download. Deze is huis aan huis bezorgd bij (direct) omwonenden.

Download
Uitnodiging bijeenkomst 8 januari 2019.p
Adobe Acrobat document 14.1 KB
Download
Uitnodiging startbijeenkomst 16 mei 2018
Adobe Acrobat document 107.2 KB

Tweede bijeenkomst 5 juni 2018


Op dinsdag 5 juni vindt de tweede participatiebijeenkomst voor omwonenden plaats in Schuilkerk de Hoop, Hartveldseweg 23 in Diemen. Aanmelden kan via het contactformulier o.v.v. 'aanmelden bijeenkomst 5 juni'. Tussen 17:30 uur en 18:00 uur kunt u binnen lopen en een broodje eten. We starten om 18:00 uur met het ronde tafel gesprek en eindigen om 19:30 uur. De uitnodiging vindt u hieronder. Deze wordt huis aan huis bezorgd bij (direct) omwonenden.

Derde bijeenkomst dinsdag 8 januari 2019
De derde en afsluitende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 8 januari 2019. Tijdens deze bijeenkomst tonen wij u graag het ontwerp. We koppelen  terug wat er met de input is gedaan die we hebben ontvangen tijdens de eerste twee bijeenkomsten en via de online enquête. Ook willen wij u vragen tijdens de avond met ons mee te denken over de invulling van de gevel. Vanaf 19:15 uur bent u van harte welkom in Schuilkerk de Hoop, Hartveldseweg 23 in Diemen. De plenaire presentatie start om 19:30 uur en daarna is er alle ruimte voor uw vragen.

Download
Uitnodiging bijeenkomst 5 juni.pdf
Adobe Acrobat document 93.5 KB

Inhoud van Google Maps wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op Cookie-instellingen (Functioneel) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Google Maps en de inhoud te bekijken. Meer hierover lees je in de Privacyverklaring van Google Maps.

AM Noordwest

Ptolemaeuslaan 80

Utrecht